Slider trang chủ
Slider trang chủ
Slider trang chủ
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

14:11 21/07/21 267 lượt xem
Công bố thông tin về người phụ trách quản trị công ty

16:42 09/06/21 215 lượt xem
Nghị Quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

08:45 25/05/21 326 lượt xem
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Petrowaco sửa đổi bổ sung

16:30 21/05/21 261 lượt xem
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Petrowaco

15:52 21/05/21 455 lượt xem
Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty Petrowaco

15:51 21/05/21 334 lượt xem
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty Petrowaco - phần 2

15:40 19/05/21 300 lượt xem
Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019

15:28 09/04/20 1.351 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

10:55 20/03/20 1.315 lượt xem
Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

15:57 25/04/19 1.017 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

14:10 21/03/19 903 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

09:43 15/03/18 958 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

15:47 17/03/17 954 lượt xem
Tư vấn & liên kết hợp tác
Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất

    0243.7474510bdsdaukhi.pw@gmail.com
Đăng ký nhận tin
Những thông tin về dự án mới, sự kiện công ty và thông tin hữu ích khác
 
Hotline
0243.7474510
Zalo
0243.7474510
Viber
0243.7474510
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram