Slider trang chủ
Slider trang chủ
Slider trang chủ
Báo cáo thường niên năm 2020

14:10 12/04/21 19 lượt xem
Chi trả nốt cổ tức năm 2018 và chi trả 50% cổ tức năm 2019

15:23 09/04/21 92 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

13:41 26/03/21 478 lượt xem
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

15:31 26/01/21 260 lượt xem
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ

16:49 07/10/20 446 lượt xem
Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019

15:28 09/04/20 1.004 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

10:55 20/03/20 1.025 lượt xem
Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

15:57 25/04/19 736 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

14:10 21/03/19 642 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

09:43 15/03/18 700 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

15:47 17/03/17 702 lượt xem
Tư vấn & liên kết hợp tác
Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất

    0243.7474510bdsdaukhi.pw@gmail.com
Đăng ký nhận tin
Những thông tin về dự án mới, sự kiện công ty và thông tin hữu ích khác
 
Hotline
0243.7474510
Zalo
0243.7474510
Viber
0243.7474510
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram